TOPlist
  • banner40
  • banner43
  • banner45
  • banner49
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre sociá...

Informácia z rokovania pracovnej skupiny pre sociálny dialóg v bankovom sektore   Dňa 25.6.2019 sa konalo v Bruseli stretnutie pracovnej skupiny pre sociálny dialóg v bankovom sektore, kt [ ... ]

Informácia z konferencie k dopadom digitalizácie n...

Informácia z plenárnej konferencie k problematike dopadu digitalizácie na zamestnancov vo finančnom sektore V dňoch 19.6.-21.6.2019 sa za účasti 40 delegátov a predstaviteľa UNI Global Angel [ ... ]

Prehlásenie predsedníctva OZ PPaP

Vážený pán prezident KOZ SR, vážená pani viceprezidentka KOZ SR,
znosti na otvorený list vedenia KOZ SR členskej základni a verejnosti k voľbe prezidenta Slovenskej republiky, schv [ ... ]