TOPlist
  • banner40
  • banner43
  • banner45
  • banner49
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
  • Rokovanie 5. zjazdu Odborového zväzu PPaP (1.decembra 2017)
Prehlásenie predsedníctva OZ PPaP

Vážený pán prezident KOZ SR, vážená pani viceprezidentka KOZ SR,
znosti na otvorený list vedenia KOZ SR členskej základni a verejnosti k voľbe prezidenta Slovenskej republiky, schv [ ... ]

Príspevok 2% z odvedenej dane

Vážená kolegyňa,
ný kolega,   Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, každoročne vynakladá značný objem finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc pre [ ... ]

Vývoj situácie v obnovení sociálneho dialógu

Vývoj situácie v obnovení sociálneho dialógu s SBA - Po niekoľko mesačnej odmlke a prerušení sociálneho dialógu so strany SBA prišla SBA s podmienečnými návrhmi na jeho obnov [ ... ]